Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

void37
13:27
1233 1199 500
Reposted fromNajada Najada viashamefuldisplay shamefuldisplay
void37
13:05
4736 17ea 500
Reposted fromniemcu niemcu viaxvou xvou

October 21 2016

void37
14:27
3520 7ff2

October 18 2016

void37
16:54
Me tryin' to get my life togehter:


Reposted fromsoSad soSad viabadblood badblood
void37
16:35
void37
16:25
Reposted fromulven ulven viaune-raconteuse une-raconteuse

October 14 2016

void37
21:46
2888 5b9e 500
Nothing to believe in. Nothing to wait for. Dead inside.

October 11 2016

void37
18:27
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim.
— Anna Dymna
void37
18:23
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood - "Dziewczyny, które zabiły Chloe"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDekadencja Dekadencja
void37
16:09
5853 f8c9
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viabeltane beltane

October 10 2016

void37
04:40
6731 6758
Reposted fromnyaako nyaako viaPrzygnebiona Przygnebiona

October 06 2016

void37
19:03
Wszyscy, wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu, liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa

October 05 2016

05:12
4558 6920 500
Reposted fromprolove prolove viapesymista pesymista
05:10
1084 c009
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapesymista pesymista

October 01 2016

void37
05:27

September 30 2016

void37
22:50
4389 89d8
void37
16:11

“Pewnego ranka Pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej Damie bukiet kwiatów. W załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany.”
Reposted fromDeinVision DeinVision
void37
16:05
1352 91f3
Reposted fromollardo ollardo
void37
15:51
Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć jest mi źle.
— tak bardzo o mnie...
void37
04:27
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl