Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

void37
20:52
Jeszcze lato a mnie już dopada jesienna depresja
— to co będzie jesienią?

August 16 2016

void37
08:44
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami

August 01 2016

void37
17:53
8731 4454 500
Reposted frombarock barock
void37
15:04
Poranny SMS to nie tylko zwykłe "dzień dobry", bo za tą wiadomością kryje się ta najważniejsza, "myślę o Tobie, kiedy się obudzę".
— znalezione
Reposted fromwastedlife wastedlife viapesymista pesymista
void37
04:18
2616 8a39
me too
Reposted fromasiacz asiacz viapesymista pesymista
void37
04:18
2642 b696
Reposted fromasiacz asiacz viapesymista pesymista
void37
04:17
2565 7936
share
Reposted fromhysterie hysterie viapesymista pesymista

July 31 2016

07:42
1926 c5ca
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRekrut-K Rekrut-K

July 29 2016

void37
05:00
Ktoś, kto powiedział, że czas goi wszystkie rany, jest kłamcą... Czas pozwala jedynie nauczyć się najpierw przetrwać, a potem żyć z tymi ranami. Ale każdego ranka, natychmiast po otwarciu oczu czuje się te rany. I zawsze do ostatniej chwili życia będzie się czuło obecną nieobecność. Od niej można uciekać, ale nie można uciec.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromolakocie olakocie

July 25 2016

void37
04:03
1186 ea91
Reposted fromSowaSowa SowaSowa

July 24 2016

void37
20:02
Niektóre stare rany nigdy się do końca nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu.
— G. R. R. Martin, Gra o Tron
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo

July 23 2016

void37
10:49
Stwarzanie nadziei, gdy w rzeczywistości jej nie ma, to okrucieństwo. Fałszywa wiara wywołuje rozczarowanie, ból i wściekłość, przez co niełatwe sprawy stają się jeszcze trudniejsze.
— Victoria Aveyard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittiesmama kittiesmama
void37
10:48

July 20 2016

void37
15:24
Kiedy się ma złamane serce, boli wszędzie.
— Mian Mian
void37
04:35
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
Reposted fromchocoway chocoway viaviolethill violethill
void37
04:34
7560 7d0b
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viapureshe pureshe

July 19 2016

void37
18:25
Najpiękniejszy kolor oczu to ten, przez który ktoś patrzy na Ciebie z miłością.
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viamyzone myzone
void37
18:23
1282 8347 500
To wszystko...
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajethra jethra
void37
18:16
6947 ac33 500
Reposted fromfungi fungi viathemess themess

July 17 2016

void37
09:37
2962 6625 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl