Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

void37
09:14
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
void37
09:13
1511 36e2 500
Reposted from4777727772 4777727772

August 17 2018

void37
08:48
0582 e3ac

August 07 2018

void37
20:35
6557 30cb
Reposted byblondosoniczny blondosoniczny
void37
20:32
6541 5184
Reposted byrybasferycznablackcatsoadystasunakoniedoskonaloscMartwa13jestemdeszczemloca-blueberrywithmyheadinspacejendrzej7hashinspiracyjnaLuukkaLazhwardzupabiskupapuremindxjointskurwysynPicki91carmenlunamoonlitskyeternaljourneypuszkarudaaggwyspianmefirosiux-rayrilokowaty
void37
20:27
3174 ae4b 500
Reposted from4777727772 4777727772
void37
20:17
6719 8088
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
void37
19:31
void37
19:31
5199 7b35
Reposted fromzungud zungud
void37
19:20
Reposted fromDennkost Dennkost viaMigotliwa Migotliwa

August 03 2018

void37
15:10
Reposted fromDennkost Dennkost

August 02 2018

void37
17:34
1493 b2e9
Reposted fromzungud zungud
void37
17:18
6007 db35
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
void37
17:14
1991 1122
Reposted fromtichga tichga viaRekrut-K Rekrut-K
void37
17:13
1436 62c7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaRekrut-K Rekrut-K
void37
17:11
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
void37
17:09
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

July 28 2018

void37
17:15
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viaxannabelle xannabelle
void37
17:04
I don’t have qualities, only fragilities. But sometimes…sometimes I have hope.
— Clarice Lispector, Why This World: A Biography of Clarice Lispector (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaRekrut-K Rekrut-K
void37
17:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl