Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

void37
05:28
1471 fd60
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle

July 17 2019

void37
20:23
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaxannabelle xannabelle

July 03 2019

void37
15:01
1632 7834 500
Reposted fromscorpix scorpix
void37
15:01
1645 2444 500
Reposted fromscorpix scorpix
void37
14:59
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaxannabelle xannabelle

July 02 2019

void37
18:01
1070 1e6a 500
Reposted fromniente niente
void37
17:59
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaxannabelle xannabelle

June 24 2019

void37
19:57
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaxannabelle xannabelle

June 20 2019

void37
07:04
(...) starałem się uporządkować chaos w uczuciach, ale bez rezultatu. Potrzebowałem kogoś, kto by mi w tym pomógł. Słuchacza, któremu mógłbym powierzyć bezład myśli z nadzieją, że wróci mi je z uśmiechem, najlepiej jeszcze zanalizowane, ładnie posegregowane i ułożone w niewielkich szufladkach.
— Ben Bennett – Uśmiech niebios
Reposted fromnyaako nyaako
void37
06:47
7846 5476 500
M. Kamiński - Alfabet
Reposted fromhwaiting hwaiting
void37
06:37
void37
06:37

June 15 2019

void37
19:39
Kocha się tego komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator "Purezento"
Reposted fromxalchemic xalchemic
void37
19:37
5151 83f1 500
M. Kamiński - Alfabet
Reposted fromhwaiting hwaiting
void37
19:32

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
void37
08:32
a potem, któregoś dnia, gdzieś pomiędzy robieniem obiadu a wynoszeniem śmieci, twoja bajka się kończy. I nie jest to szczęśliwe zakończenie. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
void37
08:15
Są takie momenty w życiu, że masz już wszystkiego dość.. ale mimo wszystko nie chcesz zostać z tym sam..
— I wtedy nie ma nikogo obok, prawda?
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek

June 12 2019

void37
14:40
0929 785c 500
Reposted fromsoftboi softboi

June 11 2019

void37
21:01
8537 cbcc 500
Reposted fromallblack allblack
void37
20:58
8844 664c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl