Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

void37
09:41

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
void37
08:53
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle

May 04 2019

void37
07:03
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 

April 27 2019

void37
14:57
3025 eef7 500
Reposted fromrosejalea rosejalea
void37
14:34
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
void37
14:31
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska - "Chaos. Listy i liście"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 25 2019

void37
07:58
Boisz się, że coś jest nie tak, bo nie może Cię spotkać nic dobrego.
— TY
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
void37
07:54
void37
07:53
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaxannabelle xannabelle

March 06 2019

void37
16:42
9773 cf25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

March 05 2019

void37
14:56
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

March 04 2019

void37
20:17
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaMigotliwa Migotliwa
void37
20:02
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaxannabelle xannabelle
void37
19:01
6660 cd26 500
Hello, here is how to unfuck Soup.io and make it usable again.

1. Launch Notepad as Administrator (Start -> type "Notepad" -> right click -> "Run as Administrator".)
    THIS IS IMPORTANT - if you run the Notepad normally you won't be able to save the file.
2. Press "File" -> "Open"
3. In the "File Name" field enter the path below:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts


(note: this may be different depending on the version of Windows you're using - just Google for "hosts file" if the following path doesn't work)

4. At the end of the file (in a new line) paste the following.

77.244.254.19 static.soup.io

5. Save the file. If you can't save the file you're most likely not running Notepad as an Administrator. Refer to step 1.
6. Go to your soup profile (in the browser) and press Ctrl+R. If it looks normal - congratulations, you did it!
7. REPOST / TELL EVERYONE YOU KNOW ABOUT THIS GUIDE.
8. Enjoy your unfucked soup!
Also join our discord! https://discord.gg/62uaQEm
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMigotliwa Migotliwa
void37
18:32
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaMigotliwa Migotliwa
void37
18:29
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)

November 04 2018

void37
18:45
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa

October 22 2018

void37
20:09
9359 947a
Reposted fromnazarena nazarena viasoadysta soadysta
void37
20:06
5977 18c6 500
Reposted fromrubinek rubinek viaRekrut-K Rekrut-K
void37
20:01
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl