Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

void37
18:45
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa

October 22 2018

void37
20:09
9359 947a
Reposted fromnazarena nazarena viasoadysta soadysta
void37
20:06
5977 18c6 500
Reposted fromrubinek rubinek viaRekrut-K Rekrut-K
void37
20:01
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaxannabelle xannabelle
void37
20:00
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju viaMagnolia11 Magnolia11
void37
19:59
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMagnolia11 Magnolia11
void37
19:59
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaMagnolia11 Magnolia11

September 23 2018

void37
20:21
9449 2c12 500
Reposted byadmiracjahashanuszka

August 19 2018

void37
09:14
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
void37
09:13
1511 36e2 500
Reposted from4777727772 4777727772

August 17 2018

void37
08:48
0582 e3ac

August 07 2018

void37
20:35
6557 30cb
Reposted byblondosoniczny blondosoniczny
void37
20:32
6541 5184
Reposted byrybasferycznablackcatsoadystasunakoniedoskonaloscMartwa13jestemdeszczemloca-blueberrywithmyheadinspacejendrzej7hashinspiracyjnaLuukkaLazhwardzupabiskupapuremindxjointskurwysynPicki91carmenlunamoonlitskyeternaljourneypuszkarudaaggwyspianmefirosiux-rayrilokowaty
void37
20:27
3174 ae4b 500
Reposted from4777727772 4777727772
void37
20:17
6719 8088
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
void37
19:31
void37
19:31
5199 7b35
Reposted fromrubinek rubinek
void37
19:20
Reposted fromDennkost Dennkost viaMigotliwa Migotliwa

August 03 2018

void37
15:10
Reposted fromDennkost Dennkost

August 02 2018

void37
17:34
1493 b2e9
Reposted fromrubinek rubinek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl