Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

void37
18:19
5890 6f6d 500
Reposted fromscorpix scorpix
void37
17:32
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł. 
— A.A. Milne
Reposted fromlovvie lovvie

August 24 2019

void37
20:45
3221 c268 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
void37
20:45
3220 508f 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
void37
20:44
3305 a652 500
Angel Albarrán and Anna Cabrera, Mouth of Krishna
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
void37
20:15
4344 9b1d
Mr Robot
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
void37
19:25
5705 5465 500
Reposted fromikhakima ikhakima
void37
19:20
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych
— John Lennon
Reposted fromikhakima ikhakima
void37
19:10
6437 b5ae 500
Reposted fromnyaako nyaako

August 18 2019

void37
18:33
Reposted fromFlau Flau
void37
18:28
1677 2d47 500
Reposted fromxawery xawery
void37
18:25
6766 3cd6 500
minimetry od utraty maski.
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
void37
18:21
Musimy się przyzwyczaić do tego, że przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. 
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
void37
18:15
2625 a5fe 500
Reposted fromxawery xawery

August 15 2019

void37
12:50
9873 8373
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek
void37
12:46
Strata. To uczucie... przerażające, obezwładniające, które obejmowało całe ciało jak niewytłumaczalny ból fantomowy... to było poczucie straty.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
void37
12:38
0381 31c6
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
void37
12:31
0780 a39b 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
void37
12:30
Nie do końca wiem co robić i co się ze mną dzieje.... 
Reposted fromShinaako Shinaako
void37
12:25
Najgorszy rodzaj czekania? Czekanie na coś, co nigdy nie nadejdzie.
— Niente
Reposted fromniente niente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl