Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

void37
05:35
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaPrzygnebiona Przygnebiona

March 18 2017

void37
11:08
Nawet jeśli wiele z naszych relacji w świecie realnym ma swoje przedłużenie on-line, kontakt twarzą w twarz jest niezbędny, by relacja rozwijała się i żyła.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
void37
10:42
8676 2eb8
Reposted fromczajnikq czajnikq viawrazliwa wrazliwa

March 17 2017

21:42
9383 b666

March 15 2017

void37
21:52
5264 211d
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
void37
05:43
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaxannabelle xannabelle

March 14 2017

05:57
6196 71b1
Reposted fromshitsuri shitsuri viaRekrut-K Rekrut-K

March 07 2017

void37
17:52
3331 57e7

March 05 2017

void37
11:18
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasmutnazupa smutnazupa
void37
11:16
6964 e61d
Reposted fromkarrolka karrolka vialooziker looziker
void37
11:13

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna vialooziker looziker
void37
10:42
Na końcu i na początku zawsze jest samotność
— ...

March 02 2017

void37
19:31
6443 9592
Reposted fromcountingme countingme viasoadysta soadysta
void37
19:29
Obecnie mam mniej wiary w siebie niż kiedykolwiek w życiu. Jest to zupełnie nieznośna sytuacja.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
19:17
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— (via siadalawoknie)
Reposted fromscreamscence screamscence viaxannabelle xannabelle

March 01 2017

void37
05:39
Whenever i get a message, I hope it's from you
Reposted fromQuaerere Quaerere viaPrzygnebiona Przygnebiona

February 27 2017

void37
20:45
0285 fc19
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa

February 26 2017

void37
16:31
8827 ecdd
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
16:27
7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRekrut-K Rekrut-K
void37
15:52
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl