Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

void37
18:42
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaxannabelle xannabelle
void37
18:39
7940 1132 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaRekrut-K Rekrut-K
void37
18:26
8707 f3ea 500
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa

January 06 2018

void37
20:54
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaMigotliwa Migotliwa

January 02 2018

void37
11:38
9779 a9c7 500
Reposted fromqb qb viaRekrut-K Rekrut-K

December 29 2017

void37
11:21
11:17
7514 6820
Reposted fromamatore amatore viacoloredgrayscale coloredgrayscale
void37
11:01
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
void37
11:01
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaxannabelle xannabelle
void37
10:59
1317 e21d
Reposted from777727772 777727772 viaxannabelle xannabelle
void37
10:45
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth vialooziker looziker
void37
10:44
Boris Groh "Night walking"
10:43
void37
10:39
2702 5c33 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxannabelle xannabelle
void37
10:07
9998 e545
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
void37
10:07
9999 bb85
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
void37
09:59
1160 4aad
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMigotliwa Migotliwa
void37
09:51
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaMigotliwa Migotliwa
void37
09:48
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaxannabelle xannabelle
09:47
2587 e41e 500

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaRekrut-K Rekrut-K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl