Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

void37
16:42
9773 cf25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

March 05 2019

void37
14:56
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

March 04 2019

void37
20:17
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaMigotliwa Migotliwa
void37
20:02
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaxannabelle xannabelle
void37
19:01
6660 cd26 500
Hello, here is how to unfuck Soup.io and make it usable again.

1. Launch Notepad as Administrator (Start -> type "Notepad" -> right click -> "Run as Administrator".)
    THIS IS IMPORTANT - if you run the Notepad normally you won't be able to save the file.
2. Press "File" -> "Open"
3. In the "File Name" field enter the path below:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts


(note: this may be different depending on the version of Windows you're using - just Google for "hosts file" if the following path doesn't work)

4. At the end of the file (in a new line) paste the following.

77.244.254.19 static.soup.io

5. Save the file. If you can't save the file you're most likely not running Notepad as an Administrator. Refer to step 1.
6. Go to your soup profile (in the browser) and press Ctrl+R. If it looks normal - congratulations, you did it!
7. REPOST / TELL EVERYONE YOU KNOW ABOUT THIS GUIDE.
8. Enjoy your unfucked soup!
Also join our discord! https://discord.gg/62uaQEm
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMigotliwa Migotliwa
void37
18:32
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaMigotliwa Migotliwa
void37
18:29
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)

November 04 2018

void37
18:45
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa

October 22 2018

void37
20:09
9359 947a
Reposted fromnazarena nazarena viasoadysta soadysta
void37
20:06
5977 18c6 500
Reposted fromrubinek rubinek viaRekrut-K Rekrut-K
void37
20:01
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaxannabelle xannabelle
void37
20:00
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju viaMagnolia11 Magnolia11
void37
19:59
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMagnolia11 Magnolia11
void37
19:59
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaMagnolia11 Magnolia11

September 23 2018

void37
20:21
9449 2c12 500
Reposted byadmiracjahashanuszka

August 19 2018

void37
09:14
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
void37
09:13
1511 36e2 500
Reposted from4777727772 4777727772

August 17 2018

void37
08:48
0582 e3ac

August 07 2018

void37
20:35
6557 30cb
Reposted byblondosoniczny blondosoniczny
void37
20:32
6541 5184
Reposted byrybasferycznablackcatsoadystasunakoniedoskonaloscMartwa13jestemdeszczemloca-blueberrywithmyheadinspacejendrzej7hashinspiracyjnaLuukkaLazhwardzupabiskupapuremindxjointskurwysynPicki91carmenlunamoonlitskyeternaljourneypuszkarudaaggwyspianmefirosiux-rayrilokowaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl