Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

void37
16:31
8827 ecdd
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
16:27
7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRekrut-K Rekrut-K
void37
15:52
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
void37
15:49
5646 e64d

February 15 2017

void37
21:00
Każdy z nas ma dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, kiedy uświadomimy sobie, że mamy je tylko jedno.
— zacznij żyć
Reposted fromesperance esperance viaxannabelle xannabelle
void37
21:00
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
void37
20:59
5809 2cdf
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
void37
20:50

February 13 2017

void37
21:29
21:27
8917 49c4
void37
21:26
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasoadysta soadysta
void37
21:25
6649 0cdd
Reposted fromdippi dippi viaxannabelle xannabelle
void37
21:25
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
void37
21:24
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
void37
21:23
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viaxannabelle xannabelle
void37
21:21

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach

April 24 2015

void37
15:27
6796 05fc
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaxannabelle xannabelle

February 28 2015

void37
17:48
4388 d346
Reposted frombirke birke

February 22 2015

void37
20:27
6120 13c2
Reposted fromnigatin nigatin viaEvowe Evowe

February 19 2015

void37
21:58
9546 0512
Reposted fromvertheer vertheer viaskulldisco skulldisco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl