Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

19:20
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMigotliwa Migotliwa
void37
19:20

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRekrut-K Rekrut-K

May 05 2017

void37
11:48
3464 fd7e
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaRekrut-K Rekrut-K

May 01 2017

void37
05:32
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"

April 27 2017

void37
19:33
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
void37
19:29

April 26 2017

void37
16:18
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

April 15 2017

void37
10:13
Nie był szczęśliwy, ale nawet jeśli tego nie zaakceptował, to przynajmniej tolerował. Kiedy się coś toleruje, najpierw to coś staje się znośne, a wkrótce zupełnie normalne i zwyczajne. I w tej zwyczajności, pogodzony ze swoim losem trwał.
— "Los powtórzony"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaxannabelle xannabelle

April 07 2017

void37
18:29
4375 84d9
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRekrut-K Rekrut-K
18:29
3924 357f
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaMigotliwa Migotliwa

April 01 2017

void37
18:02
Możesz być kochany przez wszystkich, ale mimo to być bardzo samotnym.


— Freddie Mercury
void37
09:09
5446 a4a8
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains viapesymista pesymista

March 29 2017

void37
15:14
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaxannabelle xannabelle
void37
15:14
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

March 26 2017

void37
20:03
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMigotliwa Migotliwa

March 22 2017

void37
05:35
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaMigotliwa Migotliwa

March 18 2017

void37
11:08
Nawet jeśli wiele z naszych relacji w świecie realnym ma swoje przedłużenie on-line, kontakt twarzą w twarz jest niezbędny, by relacja rozwijała się i żyła.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
void37
10:42
8676 2eb8
Reposted fromczajnikq czajnikq viawrazliwa wrazliwa

March 17 2017

21:42
9383 b666

March 15 2017

void37
21:52
5264 211d
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl