Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

16:43
3773 d70f
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaRekrut-K Rekrut-K

September 23 2017

void37
14:35
5405 d971
Reposted fromoiv13 oiv13 vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
void37
13:06
void37
13:06
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav viaMigotliwa Migotliwa
13:00
9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viaRekrut-K Rekrut-K
void37
12:59
Każdy jest jakoś skaleczony
— Marek Hłasko
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaMigotliwa Migotliwa

September 10 2017

20:06
4670 02d4
Reposted fromerial erial viaMigotliwa Migotliwa

August 29 2017

void37
05:02
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
void37
05:00
1381 b03b 500
Reposted fromrichardth richardth viaRekrut-K Rekrut-K

August 26 2017

void37
23:04

August 21 2017

void37
19:34
Reposted fromFlau Flau
19:25
void37
19:24
8208 c4a9
Reposted fromoiv13 oiv13 viaMigotliwa Migotliwa

August 19 2017

void37
21:42
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben

August 08 2017

void37
11:05
3632 123b
Reposted fromoutoflove outoflove viaMigotliwa Migotliwa

July 31 2017

void37
21:10
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
Reposted fromoutoflove outoflove viaMigotliwa Migotliwa

July 26 2017

void37
19:59
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viaMigotliwa Migotliwa
void37
19:55
5567 274d
<3
Reposted fromdarkanes darkanes viaMigotliwa Migotliwa

July 24 2017

20:01
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaRekrut-K Rekrut-K

July 18 2017

void37
15:31
0600 b6c0
Reposted fromkrzysk krzysk viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl