Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

void37
09:59
1160 4aad
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMigotliwa Migotliwa
void37
09:51
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaMigotliwa Migotliwa
void37
09:48
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaxannabelle xannabelle
09:47
2587 e41e 500

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaRekrut-K Rekrut-K
void37
09:45
2206 7a92
Reposted frommrrru mrrru viaRekrut-K Rekrut-K
void37
09:42
8886 8372
Reposted fromkatalama katalama viaRekrut-K Rekrut-K
void37
09:40
2892 16b7
Reposted from4777727772 4777727772 viaRekrut-K Rekrut-K
void37
09:39
3947 3d9a
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost viaMigotliwa Migotliwa
09:38
0105 beb2 500
Reposted fromdivi divi viaMigotliwa Migotliwa

December 16 2017

void37
16:51
7498 7cde 500
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa

November 17 2017

21:31
7614 3a06 500

October 21 2017

void37
07:43
A może ja po prostu już na nikogo nie zasługuję?
— 11:26
Reposted fromsouxie souxie viaMigotliwa Migotliwa

September 27 2017

16:48
1323 b3c8
Reposted frommontak montak viaRekrut-K Rekrut-K
void37
16:43
8997 f490
Reposted fromdoedeer doedeer viaRekrut-K Rekrut-K
16:43
3773 d70f
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaRekrut-K Rekrut-K

September 23 2017

void37
14:35
5405 d971
Reposted fromoiv13 oiv13 vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
void37
13:06
void37
13:06
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav viaMigotliwa Migotliwa
13:00
9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viaRekrut-K Rekrut-K
void37
12:59
Każdy jest jakoś skaleczony
— Marek Hłasko
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl