Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

void37
15:08
5626 0ca3
Reposted frombrainless brainless viaMigotliwa Migotliwa

October 27 2019

void37
20:44
6749 1629
Reposted fromhare hare
void37
20:30
- Czyli nieprawdą jest, że to, co cię nie zabije, to cię wzmocni?
- Raczej jest tak, że to, co cię nie zabije, to cię po prostu nie zabiło. I tyle.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
void37
20:12
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viaEvowe Evowe

October 18 2019

void37
17:23
4272 31fb 500
Reposted fromagatiszka agatiszka
void37
17:20
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.

— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromupinthesky upinthesky

October 16 2019

void37
18:55
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaEvowe Evowe

September 20 2019

void37
20:11
4571 b6de
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

September 13 2019

void37
18:19
5890 6f6d 500
Reposted fromscorpix scorpix
void37
17:32
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł. 
— A.A. Milne
Reposted fromlovvie lovvie

August 24 2019

void37
20:45
3221 c268 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
void37
20:45
3220 508f 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
void37
20:44
3305 a652 500
Angel Albarrán and Anna Cabrera, Mouth of Krishna
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
void37
20:15
4344 9b1d
Mr Robot
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
void37
19:25
5705 5465 500
Reposted fromikhakima ikhakima
void37
19:20
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych
— John Lennon
Reposted fromikhakima ikhakima
void37
19:10
6437 b5ae 500
Reposted fromnyaako nyaako

August 18 2019

void37
18:33
Reposted fromFlau Flau
void37
18:28
1677 2d47 500
Reposted fromxawery xawery
void37
18:25
6766 3cd6 500
minimetry od utraty maski.
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl